MÅL

Mål behöver man sätta! Små, stora, banala, viktiga, värderingsfyllda, ytliga… Att skriva ner mål någonstans stärker målet direkt. När man hör order mål, så kan det nästan låta som jobb, karriär eller tävling. Men mål är en viktig del för att vi ska ha en riktning, att veta vart man ska ta vägen.. när val i livet, saker som händer i vardagen händer då är det bra att ha något mål att rikta sig emot när man tar besluten – små som stora. Ibland gör du dom medvetet, ibland omedveten, ibland kanske med hjälp även av andra för att diskutera kring saker. Men om man då har satt ett mål, kommer medvetet eller omedvetet det hjälpa dig i den riktningen du vill.

Och här kommer vi till den stora grejen om hjärnan.Hjärnan tar in information i bilder, så att använda ordet ”inte” gör det knivigt för hjärnan.. Eftersom den inte kan se ”inte”… Tänk dig själv att du ”inte ska rita en hund”… ganska svårt, va?! Eller om jag ber dig att ”inte tänka på en isbjörn”… vad händer… japp, tänker på isbjörnen… Samma är det med mål!

Så exempelvis om du har satt ett ”inte mål”.. ”Jag ska inte äta godis”… vad tar din hjärna in då… ”jag ska äta godis”.. och titta där, svårast ever att låta bli godis då om hjärna hela tiden pingar dig att äta godis… Så ett sådan mål skulle istället kunna vara ”jag ska vara godisfri”.. Ja, då pingar hjärnan det till dig.

 

SMART är ett verktyg som används för att identifiera och komma ihåg att sätta upp mål. SMARTa mål är en metod för att formulera mål som är:

Specifika – tydligt avgränsade och utpekade

Mätbara – det går att följa upp och mäta på något vis

Accepterade – av alla parter

Realistiska och relevanta

Tidsbegränsade – deadline anges

Annonser