Om

Jag heter Susanne, är 43 år och bor i en liten stad i mellan Sverige. Jag är gift och har en son på 6 år. Runt mig har jag olika vänskaper som jag värdesätter och inspireras, utmanas och glädje med.
Jag jobbar med kommunikation och utbildning på en statlig myndighet. Jag har ett stort intresse för just kommunikation, glädje och utveckling, förändringar. Jag har en ett kontinuerligt lärande som jag får med hjälp av artiklar, podcast avsnitt, mentorskap, historier från min närhet, böcker och några kurser inom beteendevetenskap. Jag gillar alltså att lära mig massa saker och gillar ännu mer att dela med mig.
Jag är en person som reflekterar mycket, nära till mina känslor och är nyfiken av min natur. Jag är positiv och glad, väljer att se det mesta från ett positivt perspektiv. Men likaväl kan mina känslor dra mig ner och mina tankar bli mörkare.
Eftersom jag reflekterar och gillar att lära mig mycket och då mest om att vara hållbar så snubblar jag ofta över saker som jag lär mig mer om kring att vara hållbar. För mig handlar hållbarhet mest om mig själv, ja för allt startar med oss själva. Och det är det jag vill dela med mig här.
Personer som inspirerar mig och hjälper mig att fylla denna sida är bl.a. Charlotta, Carina, Annika, Sofii, Ann-sofi, Ingela, Lasse, Isak och otaligt andra… Men detta är nog bara början, plattformen för vad ”vara hållbar” kommer att leda till. Spännande att se vad detta kan ge för alla oss!

Annonser